03/08/2021 18:48Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Trà Lăng trúc chi ca kỳ 07
茶陵竹枝歌其七

Tác giả: Lý Đông Dương - 李東陽

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Minh
Đăng bởi tôn tiền tử vào 10/08/2014 13:35

 

Nguyên tác

春盡田家郎未歸,
小池涼雨試絺衣。
園桑綠罷蠶初熟,
野麥青時雉始飛。

Phiên âm

Xuân tận điền gia lang vị quy,
Tiểu trì lương vũ thí hi y.
Viên tang lục bãi tàm sơ thục,
Dã mạch thanh thì trĩ thuỷ phi.

Bản dịch của phanlang @www.tvvn.org

Chàng chưa về cảnh nhà nông xuân hết
Thử áo hoa mưa mát cạnh ao con
Dâu hết xanh tằm cũng vừa lớn tới
Trĩ bay đi lúa mạch tuổi vừa tròn

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Lý Đông Dương » Trà Lăng trúc chi ca kỳ 07