25/03/2023 15:22Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Cung hạ Đồng Xuân doãn Trần đại nhân
恭賀同春尹陳大人

Tác giả: Đỗ Xuân Khôi - 杜春魁

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Cận đại
Đăng bởi tôn tiền tử vào 20/02/2019 20:46

 

Nguyên tác

大人德政本儒家,
四面琴堂頌且歌。
馬霧山高寬虎踞,
虯蒙海闊帖鯨波。
三江教育天才盛,
五福田疇穀米多。
未說榮階民愛戴,
樂今甘注已隨車。

Phiên âm

Đại nhân đức chánh bản Nho gia,
Tứ diện cầm đường tụng thả ca.
Mã Vụ sơn cao khoan hổ cứ,
Cù Mông hải khoát thiếp kình ba.
Tam Giang giáo dục thiên tài thịnh,
Ngũ Phước[1] điền trù cốc mễ đa.
Vị thuyết vinh giai dân ái đới,
Lạc kim cam chú dĩ tuỳ xa[2].

Dịch nghĩa

Quan lớn làm chánh sự có ích cho dân, vốn xuất thân là Nho gia
Bốn mặt huyện nha nổi lên lời ca khen ngợi
Núi Mã Vụ cao, dáng như con hổ khoan thai ngồi
Biển Cù Mông rộng, vắng bặt sóng do cá kình gây ra
(Nay ở) vùng sông Ba (nhờ sự) dạy bảo (của quan lớn mà) nảy nở nhiều tài năng trời phú.
Năm làng đều mang tên Phước ruộng nương trù phú, lúa thóc dồi dào
Chưa nói việc ngài vẻ vang được thăng bậc mà dân đã kính yêu
Mừng nay xe ngài đi tới đâu thì mưa ngọt rắc theo sau xe tới đó

Bản dịch của Đặng Quý Địch

Đại nhân đức chánh gốc Nho gia
Bốn mặt huyện đường tiếng ngợi ca
Mã Vụ non cao con hổ núp
Cù Mông biển rộng sóng kình xa
Tài năng nảy nở Tam Giang thịnh
Lúa thóc đơm đầy ngũ Phước đa
Chưa nói vinh thăng dân ái kính
Mừng nay mưa ngọt đã tuỳ xa!
Bài thơ làm mừng Trần Đình Tân 陳廷賓 (1893-1979) hiệu Hà Trì làm tri huyện Đồng Xuân, đạo Phú Yên. Khi đó của huyện gồm cả hai huyện Đồng Xuân và Sông Cầu hiện nay. Bài thơ đã được Trần Đình Tân hoạ lại.

[1] Năm làng mang tên Phước nằm trong huyện Đồng Xuân thời ấy là Phước Đức, Phước Lý, Phước Sơn, Tân Phước và Long Phước.
[2] Tổng trấn Từ Châu là Bách Lý Trung nổi tiếng có chánh tích tốt. Trong hạt nắng lâu không mưa, gặp lúc xe ông trẩy qua thì có mưa lớn đổ xuống.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Đỗ Xuân Khôi » Cung hạ Đồng Xuân doãn Trần đại nhân