06/07/2020 16:57Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Thường đệ 5
裳棣 5

Tác giả: Khổng Tử - 孔子

Thể thơ: Kinh thi; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Chu
Đăng bởi Vanachi vào 12/12/2015 18:12

 

Nguyên tác

喪亂既平,
既安且寧。
雖有兄弟,
不如友生。

Phiên âm

Tang loạn ký bình,
Ký an thả ninh.
Tuy hữu huynh đệ,
Bất như hữu sinh.

Bản dịch của Tạ Quang Phát

Cơn biến loạn tang tóc dứt hẳn
Đời yên vui bình thản lại rồi
Anh em tuy có lắm người
Không bằng bạn hữu, thật lời kém suy
Chú giải của Chu Hy:
Chương này thuộc phú.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Khổng Tử » Thường đệ 5