19/01/2020 09:59Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Tây Hồ trúc chi từ kỳ 2
西湖竹枝詞其二

Tác giả: Thi Nhuận Chương - 施閏章

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Thanh
Đăng bởi tôn tiền tử vào 20/08/2014 22:48

 

Nguyên tác

儂作葛洪井中水,
郎似飛來峰上雲。
怪他昨日成輕薄,
載酒偏澆蘇小墳。

Phiên âm

Nông tác Cát Hồng tỉnh[1] trung thuỷ,
Lang tự Phi Lai phong thượng vân.
Quái tha tạc nhật thành khinh bạc,
Tái tửu thiên kiêu Tô Tiểu phần.

Bản dịch (của Bản dịch của phanlang @www.tvvn.org)

Em là nước giếng Cát Hồng trong mát
Còn chàng như mây trên đỉnh Phi Lai
Ngày hôm qua bỗng thân mình nhẹ nhõm
Tưới rượu lên mồ Tô Tiểu bi ai
[1] Giếng của Cát Hồng, người luyện đan ở Hàng Châu.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Thi Nhuận Chương » Tây Hồ trúc chi từ kỳ 2