09/07/2020 06:00Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Anh ở làm răng mà lăng nhăng líu nhíu

Tác giả: Khuyết danh Việt Nam

Thể thơ: Thể loại khác (thơ); Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Trung đại
Đăng bởi tôn tiền tử vào 03/04/2015 09:48

 

Anh ở làm răng mà lăng nhăng líu nhíu
Vô lòng lịu địu dứt nỏ đặng tình
Em chờ cho truông vắng một mình
Đón anh để hỏi sự tình vì ai
Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Khuyết danh Việt Nam » Anh ở làm răng mà lăng nhăng líu nhíu