05/07/2020 20:57Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Nguồn cơn tôi biết thế này

Tác giả: Khuyết danh Việt Nam

Thể thơ: Lục bát; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Trung đại
Đăng bởi tôn tiền tử vào 04/03/2015 16:13

 

Nguồn cơn tôi biết thế này,
Thà rằng lấy chú ăn mày cho xong.
Ngày ngày vác bị đi rong,
Tối về nghỉ mát đình trung sướng đời.
Giang sơn bên bị bên nồi,
Nào ai vui thú với đời thì đi.
Nguồn: Phan Hách, Ca dao trữ tình Việt Nam, NXB Hải Phòng, 2006

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Khuyết danh Việt Nam » Nguồn cơn tôi biết thế này