08/07/2020 22:31Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Xuân dạ
春夜

Tác giả: Thái Thuận - 蔡順

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hậu Lê, Mạc, Trịnh-Nguyễn
Đăng bởi hongha83 vào 17/12/2008 17:17

 

Nguyên tác

重重簾影月斜移,
刺繡無人語夜遲。
枕上夢魂誰喚醒,
杜鵑聲在百葩枝。

Phiên âm

Trùng trùng liêm ảnh nguyệt tà di,
Thích tú vô nhân ngữ dạ trì.
Chẩm thượng mộng hồn thuỳ hoán tỉnh,
Đỗ quyên thanh tại bách ba chi.

Dịch nghĩa

Bóng trăng tà rời bóng rèm trông từng lớp từng lớp
Không có ai là người thêu gấm cùng trò chuyện lúc đêm muộn màng
Mộng hồn trên gối ai gọi tỉnh dậy?
Tiếng đỗ quyên nơi nhánh trăm hoa

Bản dịch của Quách Tấn

Bóng rèm lớp lớp rụng trăng tà
Đêm muộn nào hay bạn ỷ la
Trên gối mộng hồn say chợt tỉnh
Tiếng quyên dài dặc nhánh trăm hoa
Nguồn: Quách Tấn, Thái Thuận - Lữ Đường thi, NXB Văn học, 2001

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Thái Thuận » Xuân dạ