20/01/2022 14:33Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Tống xuân
送春

Tác giả: Chu Biền - 朱弁

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Nam Tống, Kim
Đăng bởi tôn tiền tử vào 02/10/2018 23:35

 

Nguyên tác

風煙節物眼中稀,
三月人猶戀褚衣。
結就客愁雲片斷,
喚回鄉夢雨霏微。
小桃山下花初見,
弱柳沙頭絮未飛。
把酒送春無別語,
羨君才到便成歸。

Phiên âm

Phong yên tiết vật[1] nhãn trung hy,
Tam nguyệt nhân do luyến chử y.
Kiết tựu khách sầu vân phiến đoạn,
Hoán hồi hương mộng vũ phi vi.
Tiểu đào[2] sơn hạ hoa sơ kiến,
Nhược liễu sa đầu nhứ vị phi.
Bả tửu tống xuân vô biệt ngữ,
Tiễn quân tài đáo tiện thành quy.

Dịch nghĩa

Gió khói cùng sản vật của mùa thấy ít
Tháng ba mà người vẫn giữ áo bông
Mây lớp lớp kết thành nỗi buồn của khách
Mưa bay lất phất gợi giấc mơ về quê
Dưới núi vừa thấy hoa đào nở lấm tấm
Bông liễu bên cồn cát vẫn chưa bay
Nâng chén tiễn xuân không nói gì hơn
Khen bác mới đến đã về ngay

Bản dịch của Lê Xuân Khải

Gió khói, thức mùa ít đổi thay
Áo bông vẫn giữ tháng ba này
Mây giăng nỗi khách vương sầu nặng
Mưa gợi lòng quê thiếp mộng say
Dưới núi hoa đào vừa thấy nở
Bên cồn bông liễu vẫn chưa bay
Tiễn xuân nâng chén không lời khác
Bác đến về ngay chóng thế này
Bài này tuyển từ Tống thi kỷ sự quyển 43. Chu Biền làm bài này trong khi bị giữ ở Kim. Xuân về phương bắc chậm, nét xuân không đậm như phương nam, nhưng lại hết rất nhanh, chớp mắt đã là trời hè nóng bức. Hai câu cuối tác giả nắm bắt ý này rất sắc sảo, hy vọng làm mình cũng như xuân, chóng về phương nam như thế.

[1] Cảnh vật phản ánh phong tục tập quán của thời tiết.
[2] Hai câu này tả tiết xuân đến phương bắc chậm, nhẹ nhàng. Tháng ba đào mới nở, bông liễu chưa bay, song tiếp theo đã là tiễn xuân.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Chu Biền » Tống xuân