28/01/2022 09:12Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Một mẹ nuôi được mười con

Tác giả: Khuyết danh Việt Nam

Thể thơ: Lục bát; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Trung đại
Đăng bởi tôn tiền tử vào 14/03/2015 14:30

 

Một mẹ nuôi được mười con,
Mười con bỏ mẹ trong ngàn xót xa.
Trai cả uống rượu la đà,
Tối tăm chả tiếc cửa nhà là đâu.
Nào con, nào rể, nào dâu,
Trai thì sợ vợ, gái âu nể chồng.
Nguồn: Phạm Việt Long, Tục ngữ, ca dao về quan hệ gia đình, NXB Chính trị quốc gia, 2004

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Khuyết danh Việt Nam » Một mẹ nuôi được mười con