30/11/2020 00:49Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Tiếng khóc giờ đây

Tác giả: Vũ Hoàng Chương

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi Biển nhớ vào 08/05/2008 18:56

 

Phật có bàn tay dẹp bất-bình
Cả ngàn con mắt chiếu vô-minh
Chỉ đôi tai Phật, sao nghe xiết
Tiếng khóc giờ đây của chúng sinh!
20-9-1963

Nguồn: Lửa từ bi, Đoàn thanh niên tăng ni xuất bản, Sài Gòn, 1963

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Vũ Hoàng Chương » Tiếng khóc giờ đây