06/12/2022 07:46Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Vịnh Huyền Thiên quán
詠玄天觀

Tác giả: Trần Bá Lãm - 陳伯覽

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hậu Lê, Mạc, Trịnh-Nguyễn
Đăng bởi hongha83 vào 13/01/2010 19:29

 

Nguyên tác

雲鶴何年飛駕遠,
南遊故轍綠苔封。
花村隱約眞容在,
練石遺墟夕照紅。

Phiên âm

Huyền hạc hà niên phi giá viễn
Nam du cổ triệt lục đài phong
Hoa thôn ẩn ước chân dung tại
Luyện thạch di khư tịch chiếu hồng

Dịch nghĩa

Mây bay hạc vút từ năm nào đã cưỡi đi biệt
Chuyến chơi nam dấu xe cũ đã ngấn rêu phong
Làng hoa thấp thoáng chân dung còn đó
Luyện đá còn dấu vết gò xưa trong nắng chiếu hồng

Bản dịch của Bùi Hạnh Cẩn

Cánh hạc năm nào xa vắng quá
Trời nam nền cũ xám rêu phong
Làng hoa thấp thoáng còn in dấu
Luyện đá gò xưa nắng xế hồng
Tiểu dẫn của tác giả:

Quán tại phường Đồng Xuân, huyện Thọ Xương, thờ Huyền Thiên Đế quân. Đế quân người phương bắc, sinh vào thời Đường. Ngày ngài chưa phi thăng, hết thảy danh lam thiên hạ, không nơi nào ngài không đặt chân. Nghe La thành cảnh đẹp, ngài liền chơi phương nam, dựng lều cỏ ở phường Đồng Xuân. Dân trong phường biết là dị nhân, kính cẩn như thần. Sau đạo quả viên thành, ngài cưỡi hạc về bắc. Dân phường bèn hoạ hình thần, nhà nhà thờ phụng. Gò cũ lều cỏ tương truyền có một phiến đá loang màu, là di tích Đế quân luyện đan. Chùa quán hiển hiện linh ứng. Thời Lý - Trần vẫn theo đó. Hoàng triều trùng tu chùa quán. Bia đá nay còn.
Nguồn: 101 bài thơ phú Tây Hồ, NXB Văn hoá thông tin, 1996.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Trần Bá Lãm » Vịnh Huyền Thiên quán