28/05/2022 07:54Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Hỏi thăm bạn ở Hưng Hoá

Tác giả: Dương Khuê - 楊珪

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Cận đại
Đăng bởi tôn tiền tử vào 31/05/2014 13:27

 

Khi xưa bạn cũ dặn rằng:
Xem tranh Đông Phố, đợi trăng Tây Hồ.
Từ vui núi Chúc sông Lô,
Hạc dâng rượu cúc, đàn ru giấc hoè[1].
Có phen nhắn hỏi đi về,
Có thư xích tố[2] có chè thanh xuân[3].
Có lời hẹn với tình quân[4],
Nhớ nhau lại có khi gần lại nhau.
Có ý kiến cho rằng đây là bài thơ Dương Khuê gửi bạn là Nguyễn Khuyến, vì thời điểm có bài thơ này thì Nguyễn Khuyến đang làm tổng đốc ba tỉnh Sơn Tây, Tuyên Quang, Hưng Hoá.

Nguồn: Nguyễn Duy Diễn, Dương Khuê, NXB Nguồn Sống, 1969
[1] Ý nói giấc ngủ thảnh thơi.
[] Thư viết trên giấy hồng bạch.
[3] Chè búp xanh.
[4] Ở đây có nghĩa là tình bạn bè thân thiết (như là tình vợ chồng đối nhau).

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Dương Khuê » Hỏi thăm bạn ở Hưng Hoá