31/05/2020 06:28Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Tân lang
檳榔

Tác giả: Thái Thuận - 蔡順

Thể thơ: Ngũ ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hậu Lê, Mạc, Trịnh-Nguyễn
Đăng bởi hongha83 vào 15/11/2011 19:20

 

Nguyên tác

篱落人家外,
亭亭出鳳梢。
根紉盤地固,
頂為戴天高。
青植宜時用,
朱脣不日拋。
檳榔真可笑,
空自遍林皋。

Phiên âm

Ly lạc nhân gia ngoại,
Đình đình xuất phượng sao.
Căn nhân bàn địa cố,
Đính vị đới thiên cao.
Thanh thực nghi thời dụng,
Chu thần bất nhật phao.
Tân lang chân khả tiếu,
Không tự biến lâm cao.

Dịch nghĩa

Ở ngoài phên giậu nơi nhà dân,
Cao sừng sững trổ ra đuôi phượng hoàng.
Gốc rễ bâm sâu xuống đất vững chắc,
Đỉnh đầu đội vòm trời cao vút.
Quả xanh thích hợp với việc sử dụng của người đời,
(Trang điểm cho) cặp môi son thì chẳng có ngày nào vứt bỏ.
Thật đáng nực cười cho cây cau,
Cứ việc mọc khắp ở mé bờ bên rừng.

Bản dịch của Bùi Duy Tân, Đào Phương Bình

Đứng nơi phên giậu nhà ai,
Thân cao sừng sững khoe đuôi phượng hoàng.
Đất sâu bâm rễ vững vàng,
Đỉnh đầu cao vút hiên ngang đội trời.
Quả xanh những mến duyên đời,
Ngày ngày gắn bó với người môi son.
Nực cười cau lớn cau con,
Mé rừng mọc khắp quản hơn thiệt gì.
Nguồn: Sái Thuận - nhà thơ lớn đất cổ Kinh Bắc, Ty văn hoá và thông tin Hà Bắc, 1978

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Thái Thuận » Tân lang