07/07/2022 13:54Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Anh em sắp lại cho đều

Tác giả: Khuyết danh Việt Nam

Thể thơ: Lục bát; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Trung đại
Đăng bởi tôn tiền tử vào 02/04/2015 08:23

 

Anh em sắp lại cho đều,
Ai mà lỗi nhịp thì hèo vào song!
Khảo dị:
Anh em sắp lại cho đều,
Ai mà lỗi nhịp thì hèo vào hông!
Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Khuyết danh Việt Nam » Anh em sắp lại cho đều