07/12/2021 23:04Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Tứ tuyệt kỳ 6
四絕其六

Tác giả: Phùng Tiểu Thanh - 馮小青

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Minh
Đăng bởi Vanachi vào 25/07/2005 10:39

 

Nguyên tác

何處雙禽集畫欄,
朱朱翠翠似青鸞。
如今幾個憐文綵,
也向西風鬥羽翰。

Phiên âm

Hà xứ song cầm tập hoạ can,
Chu chu thuý thuý tự thanh loan.
Như kim kỉ cá lân văn thái,
Dã hướng thu phong đấu vũ hàn!

Bản dịch của Nguyễn Khắc Phi

Đôi chim đâu tới đậu lan can,
Đo đỏ xanh xanh tựa phượng hoàng.
Ai kẻ giờ còn thích cánh đẹp,
Thôi hẵng đua tươi trước gió hàn!
Nguồn:
1. Tạp chí Văn học nước ngoài, số 5 năm 1997
2. Thơ văn cổ Trung Hoa - mảnh đất quen và lạ, Nguyễn Khắc Phi, NXB Giáo dục, 1999

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Phùng Tiểu Thanh » Tứ tuyệt kỳ 6