04/12/2021 12:41Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Tặng Nguyễn Hữu Sam nghệ nhân
贈阮有䅟藝人

Tác giả: Nguyễn Hữu Thăng

Thể thơ: Câu đối; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi hongha83 vào 24/01/2018 16:51

 

Nguyên tác

京北藝人持國寶
東湖民畫顯鄉名

Phiên âm

Kinh Bắc nghệ nhân trì quốc bảo
Đông Hồ dân hoạ hiển hương danh

Dịch nghĩa

Nghệ nhân vùng Kinh Bắc duy trì vật báu quốc gia
Tranh dân gian Đông Hồ làm nổi tiếng tên làng

Bản dịch của Nguyễn Hữu Thăng

Nghệ nhân Kinh Bắc lưu kho báu
Tranh điệp Đông Hồ nổi tiếng thôn
Nguyễn Hữu Sam (1928-2015): nghệ nhân làng tranh Đông Hồ, là người được tặng danh hiệu “Nghệ nhân làng nghề Việt Nam” và “Nghệ nhân ưu tú” đầu tiên của làng tranh Đông Hồ. Gia đình ông có nhiều con cháu theo nghề tranh, trong đó một con trai và một con dâu được tặng danh hiệu “Nghệ nhân làng nghề Việt Nam”.

Nguồn: Câu đối (sáng tác và dịch thuật), Nguyễn Hữu Thăng, NXB Hội nhà văn, 2018

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Nguyễn Hữu Thăng » Tặng Nguyễn Hữu Sam nghệ nhân