02/07/2022 08:59Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Đinh Tỵ lập xuân
丁巳立春

Tác giả: Ngô Anh - 呉鍈

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Nguyên
Đăng bởi tôn tiền tử vào 16/10/2021 19:27

 

Nguyên tác

笑㸔風景異鄉春,
綵筆題詩發興新。
遥想椒花堂上酒,
醉時頻説未歸人。

Phiên âm

Tiếu khan phong cảnh dị hương xuân,
Thái bút đề thi phát hứng tân.
Diêu tưởng Tiêu Hoa đường thượng tửu,
Tuý thì tần thuyết vị quy nhân.

Bản dịch của phanlang @www.tvvn.org

Xuân tha hương gượng cười nhìn phong cảnh,
Hứng lại lên mượn bút viết bài thơ.
Nhớ nơi xa gác Tiêu Hoa rượu sẵn,
Khi say sưa thường hỏi lúc nào về.
Đinh Tỵ là năm 1317. Lập xuân là ngày đầu xuân, tính theo dương lịch là ngày 3, 4 hoặc 5 tháng 2.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Ngô Anh » Đinh Tỵ lập xuân