27/09/2023 12:25Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Lữ Ngô
旅吳

Tác giả: Nguyễn Thượng Hiền - 阮尚賢

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Cận đại
Đăng bởi tôn tiền tử vào 19/03/2016 22:03

 

Nguyên tác

剩水殘山落日遙,
國魂渺渺更難招。
生爲獨鶴歸何益,
死化哀鵑恨未消。
黃海怒濤秋撫劍,
吳門寒月夜吹簫。
惟餘壯志渾如昨,
萬丈虹霓貫紫霄。

Phiên âm

Thặng thuỷ tàn sơn lạc nhật dao,
Quốc hồn diểu diểu cánh nan chiêu.
Sinh vi độc hạc quy hà ích?
Tử hoá ai quyên hận vị tiêu!
Hoàng hải nộ đào thu phủ kiếm.
Ngô môn hàn nguyệt dạ xuy tiêu[1].
Duy dư tráng chí hồn như tạc,
Vạn trượng hồng nghê quán tử tiêu.

Bản dịch của Đông Xuyên

Nước thẳm non xa, lặn đóng chiều,
Chơi vơi hồn nước biết nơi nào
Sống làm hạc lẻ về vô ích,
Thác hoá quyên sầu hận chửa tiêu!
Hoàng hải chống gươm, thu sóng réo,
Ngô môn thổi sáo tối trăng treo.
Còn chăng, tráng chí nguyên như cũ?
Lên vút từng mây muôn trượng cao!
Nguồn: Nguyễn Hiến Lê, Đông Kinh nghĩa thục - Chương 11, NXB Văn hoá Thông tin, 2002
[1] Ngũ Tử Tư đi trốn, đến Lăng Thuỷ, đói, vỗ bụng, thổi sáo, xin Ngô thị cho ăn.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Nguyễn Thượng Hiền » Lữ Ngô