24/07/2024 19:15Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Phường hát tuồng

Tác giả: Trần Tế Xương - 陳濟昌

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Cận đại
Đăng bởi hongha83 vào 17/08/2012 17:01

 

Nào có ra chi một lũ tuồng[1],
Cũng hò cũng hét cũng y uông.
Dẫu rằng dối được đàn con trẻ,
Cái mặt bôi vôi nghĩ cũng buồn![2]
Tiêu đề có bản chép là Phường tuồng, Hát tuồng.

[1] Có bản chép là “lũ hát tuồng”. Ám chỉ bọn người tấp tểnh ra làm việc cho thực dân Pháp.
[2] Mặt bôi vôi nghĩa đen là hoá trang mặt, nghĩa bóng là bôi gio trát trấu lên mặt.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Trần Tế Xương » Phường hát tuồng