26/06/2024 00:15Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Cô bé và cậu bé
La fille et le garçon

Tác giả: Maurice Carême

Nước: Bỉ
Đăng bởi hảo liễu vào 06/08/2018 23:29

 

Nguyên tác

- Si j’étais petit garcon,
Disait la petite fille,
Je m’en irais jusqu’aux Antilles
Sur un radeau de goémon.

- Si j’étais petite fille,
Disait le petit garçon,
Je ferais briller les saisons
En les passant dans mon aiguille.

Mais lorsque le petit garçon
Epousa la petite fille,
L’argent entra dans la famille
Et mit le rêve à la raison.

Bản dịch của Hồng Thanh Quang

- Giá tớ được là con trai,
Cô bé có lần đã nói,
Tự lâu tớ đã bỏ đi
Sang châu Phi chơi cho khoái!

- Còn nếu tớ là con gái,
Cậu bé liền đáp lời ngay.
Thay cho chỉ màu tớ sẽ
Thêu bằng tia nắng ban mai!

Rồi hai người dần khôn lớn
Cùng nhau nên vợ nên chồng,
Với nhau sáng trưa chiều tối
Họ toàn nói chuyện tiền nong.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Maurice Carême » Cô bé và cậu bé