14/08/2020 21:41Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Đêm Trường Sơn nhớ Bác

Tác giả: Nguyễn Trung Thu

Thể thơ: Thơ tự do; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi hảo liễu vào 12/07/2015 14:42

 

Đêm Trường Sơn
Chúng cháu nhìn trăng, nhìn cây
Cảnh khuya như vẽ...
Bâng khuâng chúng cháu nghĩ
Bác như đã đến nơi này.
Đêm Trường Sơn
Chúng cháu nghe tiếng suối
Trong như tiếng hát xa
Chúng cháu ngỡ như Pác Bó
Suối về đây ngân nga
BBỗng chúng cháu bồn chồn
Thương nhớ Bác
Rừng khuya đã dậy tiếng gà
Súng trĩu nặng vượt dốc cao ngàn thước
Đường Trường Sơn chúng cháu dồn chân bước
Con đường Bác mới đi qua
Nguồn: Trường Sơn - đường khát vọng, NXB Chính trị quốc gia, 2009

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Nguyễn Trung Thu » Đêm Trường Sơn nhớ Bác