15/04/2021 00:18Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Đồ mi
荼縻

Tác giả: Nguyễn Ức - 阮億

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Trần
Đăng bởi Vanachi vào 18/09/2008 08:08

 

Nguyên tác

壓架初開三雨枝,
上陽宮女對愁時。
一生不識梅花面,
獨殿韶光作後期。

Phiên âm

Áp giá sơ khai tam lưỡng chi,
Thượng Dương cung nữ đối sầu thì.
Nhất sinh bất thức mai hoa diện,
Độc điện thiều quang tác hậu kỳ.

Dịch nghĩa

Vài ba cành mới nở đề lên trên dàn,
Cũng là lúc người cung nữ ở Thượng Dương đang sầu khổ.
Suốt đời chẳng biết mặt hoa mai là gì cả,
Riêng mình đến muộn, lẽo đẽo theo sau bóng thiều quang.

Bản dịch của Song Tuyết

Cành hoa mới nở trên dàn
Thượng Dương cung thất riêng nàng khổ đau
Hoa mai đời có biết đâu
Riêng mình đến muộn đành sau bóng thiều.
Nguồn: Thơ văn Lý Trần (tập III), NXB Khoa học xã hội, 1978

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Nguyễn Ức » Đồ mi