23/05/2024 21:47Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Gần và xa

Tác giả: Duy Phi - Nguyễn Duy Phi

Thể thơ: Lục bát; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi hongha83 vào 13/07/2012 15:10

 

Cái gần gần đấy mà xa
Cái xa xa chẳng đường qua lại gần
Cái gẩn lẻ bóng, xa dần
Cái xa đi hết đường trần không xa

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Duy Phi » Gần và xa