08/08/2020 10:28Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Một cây tùng năm, bảy con thỏ leo chung

Tác giả: Khuyết danh Việt Nam

Thể thơ: Thể loại khác (thơ); Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Trung đại
Đăng bởi tôn tiền tử vào 03/03/2015 17:41

 

Một cây tùng năm, bảy con thỏ leo chung,
Biết làm sao đặng ở cùng với nhau.
Nguồn: Mã Giang Lân, Tục ngữ và ca dao Việt Nam, NXB Giáo dục, 1999 (tái bản lần thứ 5)

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Khuyết danh Việt Nam » Một cây tùng năm, bảy con thỏ leo chung