03/12/2022 19:15Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Quan An Tây binh quá phó Quan Trung đãi mệnh kỳ 1
觀安西兵過赴關中待命其一

Tác giả: Đỗ Phủ - 杜甫

Thể thơ: Ngũ ngôn bát cú; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Thịnh Đường
Đăng bởi tôn tiền tử vào 28/03/2015 21:42

 

Nguyên tác

西鎮富精銳,
摧鋒皆絕倫。
還聞就士卒,
足以靜風塵。
老馬夜知道,
蒼鷹秋著人。
臨危經久戰,
用意使如神。

Phiên âm

Tây trấn phú tinh nhuệ,
Tồi phong giai tuyệt luân.
Hoàn văn tựu sĩ tốt,
Túc dĩ tĩnh phong trần.
Lão mã dạ tri đạo,
Thương ưng thu trước nhân.
Lâm nguy kinh cửu chiến,
Dụng ý sử như thần.

Dịch nghĩa

Trấn phía tây có nhiều đoàn quân tinh nhuệ,
Dùng làm mũi nhọn công phá địch thì rất thích hợp.
Nghe nói đem binh lính về,
Đủ để làm lắng gió bụi.
Hệt như ngựa có nhiều kinh nghiệm, đi đêm cũng quen đường,
Như chim ưng mùa thu truy nã người cũng rất bén nhậy.
Đoàn quân này chinh chiến đã lâu, nhiều lần cứu nguy,
Ý dùng đoàn quân này thật là thần diệu.

Bản dịch của Phạm Doanh

Lính tây giàu kinh nghiệm,
Dẫn đầu ắt tuyệt vời.
Nghe nói dồn quân tới,
Đủ để dẹp yên rồi.
Ngựa già đêm quen lối,
Ưng xanh thu tóm người.
Từng trải nhiều trận chiến,
Ý dùng thật đúng thôi.
(Năm 758)

Lời tự: "Lý tư nghiệp dĩ Trấn Tây bắc đình binh đồng Quách Tử Nghi thảo An Khánh Thự. An Tây tức Trấn Tây cựu danh dã" 李嗣業以鎮西北庭兵同郭子儀討安慶緒。安西即鎮西舊名也 (Lý tư nghiệp dùng quân vùng Trấn Tây bắc đình binh cùng Quách Tử Nghi để đánh dẹp An Khánh Thự. An Tây là tên cũ của Trấn Tây).

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Đỗ Phủ » Quan An Tây binh quá phó Quan Trung đãi mệnh kỳ 1