19/06/2024 07:57Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Không còn (II)

Tác giả: Đỗ Quảng Hàn

Thể thơ: Thơ mới năm chữ; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi Đỗ Quảng Hàn vào 14/04/2021 07:21

 

Sông xưa không chảy nữa,
thuyền đâu đường vào Vinh?
Đa xưa không còn nữa,
biết đứng đâu đợi em?
5/ 2019

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Đỗ Quảng Hàn » Không còn (II)