19/01/2021 00:26Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Bồ tát man kỳ 1
菩薩蠻其一

Tác giả: Ôn Đình Quân - 溫庭筠

Thể thơ: Từ phẩm; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Vãn Đường
Đăng bởi Vanachi vào 22/04/2005 16:39

 

Nguyên tác

小山重疊金明滅,
鬢雲欲度香腮雪。
懶起畫娥眉,
弄妝梳洗遲。
照花前後鏡,
花面交相映。
新帖繡羅襦,
雙雙金鷓鴣。

Phiên âm

Tiểu sơn trùng điệp kim minh diệt,
Mấn vân dục độ hương tai tuyết.
Lãn khởi hoạ nga mi,
Lộng trang sơ tẩy trì.
Chiếu hoa tiền hậu kính,
Hoa diện giao tương ánh.
Tân thiếp tú la nhu,
Song song kim giá cô.

Bản dịch của Nguyễn Chí Viễn

Sơn bình lồng ánh vàng loe tắt
Tóc mây xoà má da thơm mát
Biếng dậy vẽ lông mày
Hoá trang chải chuốt chầy
Rọi hoa sau trước kính
Hoa mặt cùng rọi ánh
Mới vẽ áo la nhu
Đôi đôi chim giá cô
Nguồn: Nguyễn Chí Viễn, Tuyển tập từ Trung Hoa - Nhật Bản, NXB Văn hoá - Thông tin, 1996

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Ôn Đình Quân » Bồ tát man kỳ 1