25/10/2021 05:06Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Quỷ hoạch từ - Giả Hoàn
姽嫿詞-賈環

Tác giả: Tào Tuyết Cần - 曹雪芹

Thể thơ: Ngũ ngôn bát cú; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Thanh
Đăng bởi Vanachi vào 25/09/2007 09:21

 

Nguyên tác

紅粉不知愁,
將軍意未休。
掩啼離繡幕,
抱恨出青州。
自謂酬王德,
詎能復寇仇?
誰題忠義墓,
千古獨風流!

Phiên âm

Hồng phấn bất tri sầu,
Tướng quân ý vị hưu.
Yểm đề ly tú mạc,
Bão hận xuất Thanh châu.
Tự vị thù vương đức,
Cự năng phục khấu cừu?
Thuỳ đề trung nghĩa mộ,
Thiên cổ độc phong lưu!

Bản dịch của nhóm Vũ Bội Hoàng

Đã mấy ả biết sầu,
Tướng quân lòng vẫn đau,
Gạt sầu rời cẩm trướng,
Ôm hận tới Thanh Châu,
Ơn nặng đền đôi chút.
Thù sâu trả dễ đâu?
Mộ đề chữ trung nghĩa,
Truyện lạ rõ nghìn thâu.
Bài này của Giả Hoàn, trong hồi 78.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Tào Tuyết Cần » Quỷ hoạch từ - Giả Hoàn