20/05/2022 10:59Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Chợt thu 2

Tác giả: Dương Tường

Thể thơ: Thơ tự do; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi Ngọc Anh Lê vào 29/06/2008 04:51

 

Chiều se sẽ hương
Vườn se sẽ sương
Đường se sẽ quạnh
Trời se sẽ lạnh
Người se sẽ buồn
1969

Nguồn: Dương Tường, Mea culpa và những bài khác, NXB Hải Phòng, 2005

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Dương Tường » Chợt thu 2