22/10/2021 11:55Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Không đề

Tác giả: Nguyễn Thị Kim

Thể thơ: Thơ mới năm chữ; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi hongha83 vào 10/03/2010 19:07

 

Cuộc đời như giấc mộng
Thế sự tựa ván cờ
Đúng, sai... đi một nước
Cười, khóc... đến bao giờ?
Nguồn: Diện mạo thời gian, NXB Văn học, 2008.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Nguyễn Thị Kim » Không đề