29/01/2022 14:08Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Tặng Tiền trưng quân Thiếu Dương
贈錢徵君少陽

Tác giả: Lý Bạch - 李白

Thể thơ: Ngũ ngôn bát cú; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Thịnh Đường
Đăng bởi Vanachi vào 11/02/2008 15:33

 

Nguyên tác

白玉一杯酒,
綠楊三月時。
春風餘幾日?
兩鬢各成絲。
秉燭唯須飲,
投竿也未遲。
如逢渭川獵,
猶可帝王師。

Phiên âm

Bạch ngọc nhất bôi tửu,
Lục dương tam nguyệt thì.
Xuân phong dư kỷ nhật?
Lưỡng mấn các thành ty.
Bỉnh chúc duy tu ẩm,
Đầu can dã vị trì.
Như phùng Vị xuyên liệp[1],
Do khả đế vương sư.

Dịch nghĩa

Chén bạch ngọc, uống một ly rượu
Dương liễu xanh um, giờ là tháng ba
Mùa xuân còn được một vài ngày
Hai bên tóc mai đã thành tơ óng (bạc)
Châm đèn chỉ mặc uống thôi
Buông cần câu cũng còn chưa chậm đâu
Như ngày nào gặp người đi săn ở Vị xuyên
Cũng đáng là bậc thầy của các đế vương

Bản dịch của Ngô Văn Phú

Chén ngọc trắng, rượu ngon mời,
Hây hây dương liễu đang thời tháng ba.
Gió xuân nấn ná, dây dưa,
Này hai mái tóc bạc phơ cả rồi.
Thắp đuốc nào, uống đi thôi,
Buông cần hẳn vẫn còn nơi, vội gì.
Cuộc săn ở Vị Xuyên kia,
Bậc thầy, nào có kém gì đế vương.
Nguồn: Thơ Lý Bạch, Ngô Văn Phú, NXB Lao động, 2005
[1] Lấy tích Văn Vương đi săn gặp Khương Tử Nha ở trên cầu sông Vị.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Lý Bạch » Tặng Tiền trưng quân Thiếu Dương