03/08/2020 19:56Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Cửa Đạt

Tác giả: Bùi Xương Tự - 裴昌嗣

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hậu Lê, Mạc, Trịnh-Nguyễn
Đăng bởi Vanachi vào 30/07/2007 18:57

 

Cảnh thanh mát thú càng thanh mát,
Mọi cửa đều thông danh[1] cửa Đạt.
Sóng lẩn đầu ghềnh thuở gió doi[2],
Khói loà mặt nước khi sương toát.
Thanh thơi bến liễu tiện vào ra,
Ngang dọc thuyền lan dầu cậy bát[3].
Bờ cõi văng băng[4] chẳng cấm ngăn,
Mặc ai chiếm lấy làm song viết[5].
Bài thơ làm trong thời kỳ làm Huấn đạo phủ Nam Sách.

Nguồn: Nguyễn Đăng, “Thơ Nôm Bùi Xương Tự”, Tạp chí Hán Nôm, số 1/1986
[1] Tên là, gọi là.
[2] Gió thổi nhẹ.
[3] Mặc sức chèo lái đưa thuyền đi.
[4] Bừa bãi, thoải mái.
[5] Chưa rõ nghĩa.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Bùi Xương Tự » Cửa Đạt