05/12/2021 13:15Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Giai hạ ngô đồng hốt nhiên bán khô cảm nhi hữu tác
階下梧桐忽然半枯感而有作

Tác giả: Tiền Thục Sinh - 錢淑生

Thể thơ: Ngũ ngôn bát cú; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Thanh
Đăng bởi tôn tiền tử vào 06/08/2014 09:36

 

Nguyên tác

百尺高何用,
枯枝不識春。
汝為半死樹,
我亦未亡人。
無復階前蔭,
惟堪爨下薪。
南華齊物我,
相對獨傷神。

Phiên âm

Bách xích cao hà dụng,
Khô chi bất thức xuân.
Nhữ vi bán tử thụ,
Ngã diệc vị vong nhân[1].
Vô phục giai tiền ấm,
Duy kham thoán hạ tân.
Nam Hoa Tề vật ngã[2],
Tương đối độc thương thần.

Bản dịch của phanlang @www.tvvn.org

Dù cao trăm xích, ích chi
Cành khô nào biết được gì là xuân
Ngươi là cây chết nửa thân
Còn ta quả phụ cũng ngần ấy thôi
Trước thềm bóng mát hết rồi
Nay đem làm củi đun sôi bếp lò
Nam Hoa người vật so đo
Riêng ta cảm xúc thương cho phận mình
[1] Chỉ quả phụ, đàn bà mất chồng.
[2] "Nam Hoa kinh" 南華經 của Trang Tử, chương "Tề vật luận" 齊物論 cho rằng người và vật giống nhau, có quan hệ mật thiết và bình đẳng với nhau, kết hợp với nhau thành vũ trụ. Ở đây tác giả muốn nói cây ngô đồng chết một nửa, giống như mình là goá phụ mất chồng, cũng chết nửa người, nhưng cây ngô đồng không có cảm xúc, riêng tác giả chịu đau thương suốt đời.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Tiền Thục Sinh » Giai hạ ngô đồng hốt nhiên bán khô cảm nhi hữu tác