03/10/2023 07:55Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Lãng Châu tuyệt cú kỳ 1
朗州絶句其一

Tác giả: Tra Thận Hành - 查慎行

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Thanh
Đăng bởi tôn tiền tử vào 07/02/2019 08:28

 

Nguyên tác

翎雀彈來新調多,
竹枝舊法定如何。
居人不解邉頭曲,
只唱西風菜葉歌。

Phiên âm

“Linh tước” đàn lai tân điệu đa,
“Trúc chi” cựu pháp định như hà,
Cư nhân bất giải “Biên đầu” khúc,
Chỉ xướng “Tây phong thái diệp” ca.

Bản dịch của phanlang @www.tvvn.org

Bài “Linh tước” đàn nhiều điệu mới,
Khúc “Trúc chi” phất phới như xưa.
Người dân không hát “Biên đầu”,
“Tây phong thái diệp” là câu nghe nhiều.
Lãng Châu nay thuộc thị trấn Thường Đức, tỉnh Hồ Nam, còn gọi là huyện Vũ Lăng.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Tra Thận Hành » Lãng Châu tuyệt cú kỳ 1