28/02/2020 04:29Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

“Vào giờ khắc”
“И откуда”

Tác giả: Yuliya Drunina - Юлия Друнина

Nước: Nga
Đăng bởi hongha83 vào 17/12/2012 08:30

 

Nguyên tác

И откуда
Вдруг берутся силы
В час, когда
В душе черным-черно?..
Если б я
Была не дочь России,
Опустила руки бы давно,
Опустила руки
В сорок первом.
Помнишь?
Заградительные рвы,
Словно обнажившиеся нервы,
Зазмеились около Москвы.
Похоронки,
Раны,
Пепелища...
Память,
Душу мне
Войной не рви,
Только времени
Не знаю чище
И острее
К Родине любви.
Лишь любовь
Давала людям силы
Посреди ревущего огня.
Если б я
Не верила в Россию,
То она
Не верила б в меня.

Bản dịch (của Bản dịch của Thuý Toàn)

Vào giờ khắc
Khi tâm hồn đen tối
Không hiểu từ đâu
Bỗng sức lực lại hiện ra?...
Nếu như tôi
Không phải đứa con gái nước Nga
Thì từ lâu
Đã buông tay thõng xuống
Ở cái năm bốn mốt xa xăm...
Có nhớ chăng?
Những chiến hào chặn địch
Đường như mạng dây thần kinh phơi trần
Ngoại vi Matxcơva chằng chịt...
Những tờ giấy báo tử
Những vết thương
Những đám tro tàn cháy lụi...
Ký ức hỡi
Đừng đem chiến tranh
Dử xé tâm hồn tôi
Có điều nào tôi biết
Có tình yêu nào với Tổ quốc
Trong sáng hơn
và gắt gao hơn
Thuở ấy
Chỉ có tình yêu
Đã cho người sức mạnh
Giữa lửa đạn vang rền
Nếu như tôi
Với nước Nga không một lòng tin tưởng
Thì nước Nga
Cũng nào đã tin tôi
Nguồn: Đợi anh về (thơ dịch nhiều tác giả), NXB Văn học, 1995

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Yuliya Drunina » “Vào giờ khắc”