26/06/2022 10:15Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

“Đồng nội tuyết, một mặt trăng màu trắng”
“Снежная равнина, белая луна...”

Tác giả: Sergei Yesenin - Сергeй Есeнин

Nước: Nga
Đăng bởi nguyen trong tao vào 15/03/2007 20:43

 

Nguyên tác

Снежная равнина, белая луна,
Саваном покрыта наша сторона.
И березы в белом плачут по лесам.
Кто погиб здесь?  Умер?  Уж не я ли сам?

Dịch nghĩa

Đồng nội tuyết, một mặt trăng màu trắng
Như vải liệm phủ lên bốn phía cuộc đời
Cây khoác áo tang khóc trong rừng trắng lạnh
Ai đã chết ở đây? Ai chết? Hay lại chính là tôi?...

Bản dịch của Nguyễn Viết Thắng

Bình nguyên tuyết trắng, trăng màu trắng
Chiếc áo quan trùm kín cả đất trời.
Những cây bạch dương khóc trong rừng vắng
Ai chết nơi này? Ai chết? Chính là tôi?
1925
Nguồn: 200 bài thơ và trường ca song ngữ, Nguyễn Viết Thắng
(do nguyenvanthiet gửi)

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Sergei Yesenin » “Đồng nội tuyết, một mặt trăng màu trắng”