25/07/2024 01:06Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Làm trai lấy được vợ hiền

Tác giả: Khuyết danh Việt Nam

Thể thơ: Lục bát; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Trung đại
Đăng bởi tôn tiền tử vào 04/03/2015 17:18

 

Làm trai lấy được vợ hiền,
Bằng cầm đồng tiền mua được miếng ngon.
Làm gái lấy được chồng khôn,
Cầm bằng cá vượt Vũ Môn hoá rồng.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Khuyết danh Việt Nam » Làm trai lấy được vợ hiền