26/11/2022 19:56Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Trời xanh đón Người về

Tác giả: Ryōkei Ōnishi - 大西良慶

Nước: Nhật Bản
Đăng bởi hongha83 vào 29/11/2018 07:59

 

Bản dịch của Trần Duy Vôn

Trời xanh đón người cứu nước về
Đau lòng, chúng sinh trên đường mê
Xưa nay hiếm bậc lão anh kiệt
Chiếc lá thu bay: trời ủ ê
Khi được tin Bác Hồ mất, tác giả rất đau xót bỏ cả ăn và viết bài thơ này để kính viếng.

Nguồn: Tên Người là cả một niềm tin (tập thơ thế giới viết về Bác Hồ), NXB Thanh niên, 1985

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Ryōkei Ōnishi » Trời xanh đón Người về