19/01/2021 17:06Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Biển vẫn xanh như thế

Tác giả: Tô Hoàn

Thể thơ: Thơ mới năm chữ; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi Cammy vào 08/05/2008 21:51

 

Biển vẫn xanh như thế
Cần chi ai ước mong
Dẫu trăng tròn trăng khuyết
Dẫu suối sông đổi dòng

Biển vẫn xanh như thế
Mặc sóng ôm bãi bờ
Thuyền ai lòng cạn hẹp
Trời khi thực khi mơ

Biển vẫn xanh như thế
Dẫu lòng thường cuộn đau
Biển chẳng cần tô vẽ
Xanh tận cùng mai sau.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Tô Hoàn » Biển vẫn xanh như thế