28/09/2021 12:10Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Trùng du Hà thị kỳ 5
重遊何氏其五

Tác giả: Đỗ Phủ - 杜甫

Thể thơ: Ngũ ngôn bát cú; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Thịnh Đường
Đăng bởi tôn tiền tử vào 15/03/2015 18:32

 

Nguyên tác

到此應常宿,
相留可判年。
蹉跎暮容色,
悵望好林泉。
何路沾微祿,
歸山買薄田。
斯遊恐不遂,
把酒意茫然。

Phiên âm

Đáo thử ưng thường túc,
Tương lưu khả phán niên.
Sa đà mộ dung sắc,
Trướng vọng hảo lâm tuyền.
Hà lộ triêm vi lộc,
Qui sơn mãi bạc điền.
Tư du khủng bất toại,
Bả tửu ý mang nhiên.

Dịch nghĩa

Tới đây muốn ở luôn,
Cùng lưu lại tới hết năm.
Vấn vương với sắc trời chiều,
Chiêm ngưỡng cảnh suối rừng đẹp.
Con đường nào thấm cái lộc nhỏ,
Quay về núi mua thửa ruộng xấu.
Việc này sợ chẳng đạt được,
Nâng chén rượu mà lòng hoang mang.

Bản dịch của Phạm Doanh

Tới đây muốn ở mãi,
Nán lại tới suốt năm.
Chiều tối bóng thơ thẩn,
Suối rừng đẹp đăm đăm.
Đường nào lộc ít ỏi,
Vào núi mua ruộng trằm.
Chuyến này sợ trái ý,
Nâng rượu lòng băn khoăn.
(Năm 754)

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Đỗ Phủ » Trùng du Hà thị kỳ 5