02/12/2021 03:32Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Sao

Tác giả: Trần Mạnh Hảo

Thể thơ: Thơ mới năm chữ; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi hongha83 vào 08/02/2010 17:41

 

Ngôi sao như vệt khóc
Cháy thành dòng thơ anh
Sao băng hay roi quất
Vết thương đêm chưa lành
Nguồn: Trần Mạnh Hảo, Tứ tuyệt, NXB Trẻ, 1995

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Trần Mạnh Hảo » Sao