03/12/2021 15:03Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Hoa sim

Tác giả: Trương Nam Hương

Thể thơ: Thơ mới bảy chữ; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi Diệp Y Như vào 11/05/2009 04:53

 

Sao em mọc dốc đồi hoang dại
Tim tím màu hoa, quả sẫm hồng
Muốn yêu, lại sợ tình ngang trái
Thoáng nhớ về em, đã chát lòng!
Nguồn: Hoa trong thi ca, tuyển thơ nhiều tác giả, NXB Hội nhà văn, 2007

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Trương Nam Hương » Hoa sim