13/12/2019 22:46Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Tích xuân
惜春

Tác giả: Nguyễn Tử Thành - 阮子成

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Trần
Đăng bởi Vanachi vào 14/06/2006 05:24

 

Nguyên tác

老盡鶯聲蝶又殘,
花神著意為人慳。
清香不入荼蘼夢,
九十春隨夜雨闌。

Phiên âm

Lão tận oanh thanh, điệp hựu tàn,
Hoa thần trước ý vị nhân khan.
Thanh hương bất nhập đồ mi[1] mộng,
Cửu thập xuân tuỳ dạ vũ lan.

Dịch nghĩa

Tiếng oanh vắng hẳn, bướm lại tàn,
Thần hoa có ý xẻn với người.
Hương thơm không còn len vào giấc mộng đẹp,
Chín chục ngày xuân mòn mỏi theo giọt mưa đêm.

Bản dịch (của Bản dịch của Nguyễn Tấn Hưng)

Bướm, oanh nay đã vô tình
Thần hoa sao vội cũng đành bỏ đi!
Nhạt rồi hương mộng đồ mi
Xuân tàn theo tiếng thầm thì mưa đêm.
Nguồn: Thơ văn Lý Trần (tập III), NXB Khoa học xã hội, 1978
[1] Một loài hoa, thuộc họ tường vi, chi mâm xôi. Hoa đồ mi nở báo hiệu mùa xuân đã qua.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Nguyễn Tử Thành » Tích xuân