19/08/2022 05:14Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Lưu Nguyễn trở lại không gặp tiên nữ

Tác giả: Lê Thánh Tông - 黎聖宗

Thể thơ: Đường luật biến thể; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hậu Lê, Mạc, Trịnh-Nguyễn
Đăng bởi Vanachi vào 27/02/2007 18:41

 

Ngọc Chân[1] lại đến hỏi chưng[2] đây,
Rầy đã rêu rêu bụi bụi đầy.
Ca khúc rền rền cách núi,
Lành doành[3] văng vẳng khoá mây.
Thức cây chẳng phải xanh phen[4] nọ,
Điểm khói nào còn biếc bấy chầy.
Mặt nước hoa trôi lành lạnh đấy,
Người tiên mời rượu ở đâu rầy?
[1] Tên một nàng tiên, tương truyền là Dương Quí Phi.
[2] Với.
[3] Nghĩa như làng xóm.
[4] So với.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Lê Thánh Tông » Lưu Nguyễn trở lại không gặp tiên nữ