24/01/2022 17:17Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Hoạ thơ bà Phủ Ba bài 2

Tác giả: Nhàn Khanh

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Cận đại
Đăng bởi tôn tiền tử vào 03/02/2016 08:48

 

Chợt nghe tin nhạn mách gần xa,
Mở bức tin mai mới biết là.
Nam Phố trông giăng vừa cữ bảy,
Tây Thành hỏi gió độ tuần ba.
Chén in vàng đá xin cho vẹn,
Nhời nước non sông vẫn đó mà.
Cây cỏ giang sơn còn thấy đấy,
Phong trần rồi cũng lúc vinh hoa.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Nhàn Khanh » Hoạ thơ bà Phủ Ba bài 2