28/03/2023 00:45Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Báo tải hoạn não viêm hí tác
報載患腦炎戲作

Tác giả: Lỗ Tấn - 鲁迅

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Cận đại
Đăng bởi hongha83 vào 08/06/2008 03:27

 

Nguyên tác

橫眉豈奪蛾眉冶,
不料仍違眾女心。
詛咒而今翻異樣,
無如臣腦故如冰。

Phiên âm

Hoành my khởi đoạt nga my dã,
Bất liệu nhưng vi chúng nữ tâm.
Trớ chú nhi kim phiên dị dạng,
Vô như thần não cố như băng.

Bản dịch của Phan Văn Các

Mắt trừng đâu hại đến mày ngài
Mà vẫn bị ghen bởi những ai
Nguyền rủa nay xoay trò bịa đặt
Lạnh băng, óc tớ vẫn trơ hoài
1934

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Lỗ Tấn » Báo tải hoạn não viêm hí tác