08/08/2020 10:58Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Ai mà nói dối cùng ai

Tác giả: Khuyết danh Việt Nam

Thể thơ: Lục bát; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Trung đại
Đăng bởi @Lá@ vào 13/10/2008 05:09

 

Ai mà nói dối cùng ai,
Thì trời giáng hạ cây khoai giữa đồng.
Ai mà nói dối cùng chồng,
Thì trời giáng hạ cây hồng bờ ao.
Khảo dị:
Ai mà nói dối cùng ai,
Thì trời giáng hoạ cầy khoai giữa đồng.
Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Khuyết danh Việt Nam » Ai mà nói dối cùng ai