19/01/2021 14:34Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Hôm nay ở đất nhà người

Tác giả: Khuyết danh Việt Nam

Thể thơ: Lục bát; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Trung đại
Đăng bởi tôn tiền tử vào 02/06/2017 10:38

 

Hôm nay ở đất nhà người,
Kém ăn là một, kém cười là hai.
Mai về ở đất nhà tôi,
Dù che ngựa cưỡi, rong chơi cả ngày.
Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Khuyết danh Việt Nam » Hôm nay ở đất nhà người