26/09/2022 14:12Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

“Kỵ sĩ tốt lành đeo mặt nạ, cưỡi ngựa nhanh”
“Bon chevalier masqué qui chevauche en silence”

Tác giả: Paul Verlaine

Nước: Pháp
Đăng bởi tôn tiền tử vào 27/03/2015 17:09

 

Nguyên tác

Bon chevalier masqué qui chevauche en silence,
Le Malheur a percé mon vieux coeur de sa lance.

Le sang de mon vieux coeur n'a fait qu'un jet vermeil,
Puis s'est évaporé sur les fleurs, au soleil.

L'ombre éteignit mes yeux, un cri vint à ma bouche
Et mon vieux coeur est mort dans un frisson farouche.

Alors le chevalier Malheur s'est rapproché,
Il a mis pied à terre et sa main m'a touché.

Son doigt ganté de fer entra dans ma blessure
Tandis qu'il attestait sa loi d'une voix dure.

Et voici qu'au contact glacé du doigt de fer
Un coeur me renaissait, tout un coeur pur et fier

Et voici que, fervent d'une candeur divine,
Tout un coeur jeune et bon battit dans ma poitrine !

Or je restais tremblant, ivre, incrédule un peu,
Comme un homme qui voit des visions de Dieu.

Mais le bon chevalier, remonté sur sa bête,
En s'éloignant, me fit un signe de la tête

Et me cria (j'entends encore cette voix) :
"Au moins, prudence ! Car c'est bon pour une fois."

Bản dịch của Vĩnh An Nguyễn Văn Sơn

Kỵ sĩ tốt lành đeo mặt nạ, cưỡi ngựa nhanh,
Chàng Bất Hạnh đâm tim tôi bằng ngọn giáo.

Trái tim già nua tôi vọt tia máu đỏ tươi
Rồi bốc hơi trên ngàn hoa, trong nắng ấm.

Mắt tôi tối sầm, miệng lên tiếng thất thanh,
Trái tim già nua trong dằn vật chết kinh hồn

Khi kỵ sĩ Đau Buồn đã đến gần hơn
Chàng xuống ngựa lấy tay sờ thi thể.

Mang găng sắt, tay thọc vào thương tích
Xác nhận rằng tôi chết, giọng khô khan;

Và này đây cái chạm lạnh như băng
Làm sống lại tim tinh tuyền hãnh diện.

Trả lại tôi nhiệt tình ngây thơ thánh thiện,
Trong ngực tôi, tim trẻ đập rộn ràng,

Vả vì say tôi run rẩy, thiếu niềm tin
Như một người Chúa Trời ban thị kiến.

Nhưng kỵ sĩ tốt lành lại leo lên lưng ngựa,
Đi xa dần, đầu ra dấu chào tôi

Chàng gọi tôi, (tôi còn nghe tiếng dặn dò)
“Hãy bảo trọng, một lần mà tốt đấy.”

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Paul Verlaine » “Kỵ sĩ tốt lành đeo mặt nạ, cưỡi ngựa nhanh”