28/05/2022 07:46Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Di sản

Tác giả: Vladimír Holan

Nước: Séc
Đăng bởi hảo liễu vào 20/01/2018 01:13

 

Bản dịch của Phan Quỳnh Trâm

Những gì các nhà thơ để lại
luôn có điều gì đó trong nó bị tổn thương theo thời gian, tội lỗi, lưu vong
Kẻ chân thật nhất trong đám bọn họ
Kẻ ít được biết nhất, im lặng nhất và đáng yêu nhất
không ép buộc bạn thứ gì cả: không bằng hình ảnh của hắn, không bằng sự khinh miệt hay niềm an ủi, lại càng không bằng tình yêu.
Hiện diện, hắn vắng mặt. Và Picasso
khi vẽ người tuyết, đã hiểu rõ
sự bất tử của nghệ thuật
là ở thời gian, tội lỗi, lưu vong
mà mặt trời phải chuộc lại
bằng nước mắt, suối, sông, biển, và không gì cả.
Dịch từ bản dịch tiếng Anh của Jarmila và Ian Milner.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Vladimír Holan » Di sản